К Е Р У В А Н Н Я   М Е Д И Ч Н И М   З А К Л А Д О М

Одна   програма   для   всього   медичного   закладу

Експертна медична інформаційна система побудована на основі штучного інтелекту

 1. реєстрацію медичного закладу в державній системі охорони здоров’я еHealth;
 2. створення зручного комунікаційного середовища для збору, аналізу медико-біологічної інформації та видача результатів в зручному для користувача вигляді;
 3. економію до 80% часу на ведення медичної документації;
 4. полегшення праці медичних працівників, ліквідація трудомістких і малоефективних процесів ручної обробки та аналізу медичних даних;
 5. створення системи управління товарним потоком.

Цифровий двійник пацієнта

 1. Персональні дані;
 2. Фінансові дані: договора, надання послуг, оплати, страхування, тощо;
 3. Медичні дані: аналізи, консультаційні висновки, призначення, тощо;
 4. Медичні процеси: обстеження, встановлення діагнозу, лікування, контроль динаміки стану пацієнту, тощо;
 5. Експертна діагностика
 6. Планування
 7. Прогнозування та моделювання

М О Ж Л И В О С Т І

М е д и ч н і   м о д у л і

Унікальні   можливості

Власна База Знань

Інноваційна система управління знаннями власної розробки
реалізує принципово новий підхід до зберігання інформації - створення семантичної Моделі предметної області, заснованої на знаннях. Застосування інноваційних технологій забезпечить Вам перевагу перед конкурентами!

Конструктор Моделі

Тривалий життєвий цикл медичної програми
забезпечується можливістю самостійно модифікувати і розширювати Модель предметної області відповідно до змін вимог в процесі роботи. Конструктор Моделі в візуальному режимі забезпечує настройку медичної програми "під себе".

Електронна картка

Унікальна можливість прямого відображення інформації з бази знань.
Інформація в картці може бути представлена у вигляді параметричного дерева, таблиці, діалогу або HTML-сторінки. Спосіб відображення інформації задається в Моделі. Програма дозволяє додавати, видаляти або копіювати будь-які параметри в параметричному дереві.

Довільний опис

Побудова індивідуалізованих описів для будь-яких об'єктів.
Використання бази знань забезпечує відкрите і розширюване опис об'єктів з будь-яким ступенем деталізації.

Інтелектуальні запити

Семантичний механізм запитів дозволяє витягти будь-яку інформацію
з медичної програми за вказаний період часу в термінах самого завдання. Формування запитів інтуїтивно зрозуміло і може бути здійснено непідготовленим користувачем. Використання узагальнень істотно спрощує побудову складних запитів.

Гіпероб'ект

Контекстний перехід між електронними картками медичної програми
досягається за рахунок механізму гіперпосилань - гіпероб'ектів, який істотно спрощує пошук і аналіз пов'язаної інформації.

К О Н Т А К Т И

Адреса:

Copyright © 2006-2020 - bravosoft